พระผู้เป็นแรงบันดาลใจ : ดีไซเนอร์ไทยเล่าถึงแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9

ดีไซเนอร์ไทยเล่าถึงแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นกษัตริย์ผู้พร้อมสมบูรณ์ด้วยพระเมตตาและอัจฉริยภาพในทุกๆ แขนง อันเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้กับเหล่าบุคคลทั่วหล้า เช่นเดียวกับผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์อย่างการออกแบบแฟชั่น ซึ่งล้วนมีความประทับใจต่อพระองค์ท่านในแบบที่แตกต่างกันไป ทีมงานบาซาร์พูดคุยกับดีไซเนอร์ไทยถึงความประทับใจและแรงบันดาลใจที่พวกเขาได้รับจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
“ตอนนี้เวลาผมนึกถึงพระองค์ท่าน มันเต็มไปด้วยความรู้สึก เราสะเทือนใจจนนึกอะไรไม่ออก แต่คำสอนหนึ่งของพระองค์ท่านที่เราจำขึ้นใจและยึดเป็นหลักปฏิบัติมาตลอดชีวิต คือเรื่องความกตัญญู เราทำงานทุกอย่างโดยสำนึกในกตัญญูต่อผู้ที่เคยมีบุญคุณกับเรา เพราะท่านเคยรัยสั่งว่าความกตัญญูเป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้า แล้วเราก็ยึดถือเช่นนั้นมาตลอด”

นคร สัมพันธารักษ์, NAGARA


“พระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจในแทบทุกด้านของการดำรงชีวิต ผ่านพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมฯ ซึ่งเราก็จะฟังทุกปีๆ ตั้งแต่เด็ก และจะฟังตั้งแต่ต้นจนจบตลอด ซึ่งสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเป็นอะไรที่เข้าใจง่าย ทุกคนทำได้ทั้งนั้น”

ศิริชัย ทหรานนท์, THEATRE
“สิ่งที่ผมประทับใจเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือการที่ทรงเป็นนักปฏิบัติ พระองค์ท่านลงมือปฏิบัติ ทรงเรียบง่าย ทรงมีพระราชดำริ และทรงลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทรงเชื่อว่าถูกต้องและเป็นประโยชน์กับประชาชน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาก ทำให้เราเชื่อว่างานดีๆ มันมาจากการลงมือทำ

ภาณุ อิงคะวัต, GREYHOUND


“ในฐานะที่เราทำงานสร้างสรรค์ ความประทับใจของเราคงเป็นเรื่องก็จะเป็นพระสุนทรี สมัยนั้นมันไม่มีอะไรให้เราได้บันเทิงเริงรมณ์เท่าไร ก็ได้เพลงพระราชนิพนธ์นี่แหละที่เราฟังมาเรื่อย การที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งนักดนตรี จิตรกร ช่างภาพ นักเขียนมันช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เรามาก”

ชำนัญ ภักดีสุข
“ทุกครั้งที่ผมนึกถึงพระองค์ท่าน เราจะนึกถึงความเสียสละและการที่ทรงทำทุกอย่างด้วยพระทัย อาจจะฟังดูง่ายๆ แต่สำหรับผมความเสียสละเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก การที่พระองค์ท่านทรงดึงพระองค์เองออกมาจากความสุขสบายในวัง แล้วอุทิศพระวรกายให้กับการพัฒนาประเทศชาตินั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกิน พระราชหฤทัยของพระองค์ท่านนั้นกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทร”

พลพัฒน์ อัศวะประภา, ASAVA


“สิ่งที่ผมได้จากการเห็นพระองค์ท่านทรงงานตลอดชีวิต คือความมานะและความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค์ใดๆ เราเห็นพระองค์ท่านทรงงานในทุกสภาวะแวดล้อมในทุกท้องถิ่นที่ห่างไกล และที่สำคัญท่านทำทุกอย่างอย่างผู้มีรสนิยมที่ดี และความเพียรนี้เองคือสิ่งที่ผมได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์”

ศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ์, TUBE GALLERY
“สำหรับเราความประทับใจเกี่ยวกับพระองค์ท่านน่าจะเป็นเรื่องของภาพ เป็นสิ่งที่เราจำได้ตั้งแต่ยังเด็ก คือภาพที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จไปชนบททุรกันดาร และในทุกๆ ภาพนั้นก็จะมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตามเสด็จไปด้วยอยู่ไม่ห่าง ทั้งสองพระองค์จะทรงงามโดดเด่นในทุกๆ ภาพ งามทั้งพระจริยวัตร งามทั้งฉลองพระองค์ และงามที่สุดคือน้ำพระทัย”

พลัฎฐ์ พลาฎิ, REALISTIC SITUATION


“สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราซึมซับมาจากการติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านคือจิตวิญญาณของความซื่อสัตย์ในอาชีพ การเป็นพระมหากษัตริย์ก็คืองานของพระองค์ท่าน แต่การที่จะทรงงานขนาดนั้นได้ ต้องมีความรักในงาน มันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำงานที่เราทำอยู่ด้วยความรัก ความทุ่มเท และซื้อสัตย์ต่ออาชีพของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

พิสิษฐ์ ศิริเหมะรัตน์, KLAR LOV
“เอ๋ยรู้สึกว่าเรื่องของความจงรักภักดี ความรักที่มีให้พระองค์ท่านนั้น มันอยู่ในสายเลือด พระองค์ท่านทรงเป็น role model ให้กับเรา ทรงสร้างรากฐานให้กับประเทศ คำสอนเรื่องการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดของท่านนั้น ไม่ได้แค่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากทำงานให้ดี แต่เราอยากเป็นประชากรที่ดีขึ้นของประเทศ และของโลก”

พิมพ์ดาว สุขะหุต, SRETSIS


“เคยตั้งคำถามกับตัวเอง ว่าทำไมเราจึงโตมาแล้วถึงมีความคิดที่ว่าเราจะต้องซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบใคร ทั้งๆที่ไม่มีใครมานั่งบอกนั่งสอนเรา พอมาย้อนมองดูจริงๆ สมัยเด็กที่อยู่กับย่า เราได้ซึมซับภาพที่พระองค์ท่านทรงงาน ประกอบพระราชกรณียกิจ ทรงเพียรพยายาม อดทนอดกลั้น ท่านคือไอด้อลของเรา ท่านสั่งสอนเรามาตั้งแต่เด็กด้วยการที่ทรงปฏิบัติให้เราดู”

มลลิกา เรืองกฤตยา, KLOSET
“สำหรับออม ออมยึดพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่าในการดำเนินชีวิตมาตลอดในทุกๆ ด้าน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านคือเรื่องของความเพียรพยายาม และความคิดริเริ่มทำสิ่งใหม่ ไม่หยุดอยู่กับที่ พระองค์ท่านไม่เคยหยุดคิดอะไรใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ พระราชทานสิ่งใหม่ๆ ให้กับพวกเราเสมอทั้งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและแนวคิดในการดำรงชีวิต”

ดิษยา สรไกรกิติกูล, DISAYA 


“พระองค์ท่านพระราชทานแง่คิดและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้เราเสมอ พระองค์ท่านเทรงไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย แม้ว่าจะทรงงานมากแค่ไหนก็ตาม มี่คิดว่าจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น เป็นแม่ที่ดีของลูก พอลองเทียบสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำมา เรื่องทุกอย่างก็ดูเล็กไปเลย เราเริ่มอยากมีความสุขอย่างพอเพียง อยากหันมาทำอะไรดีๆ ไม่มีคำว่าสายเกินไป”

มิลิน ยุวจรัสกุล, MILIN
“พระองค์ท่านมีพระราชหฤทัยที่บริสุทธฺ์ ท่านทรงงานเพื่อผู้อื่นอย่างจริงจัง เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากเป็นคนดีให้มากที่สุด ทำงานโดยไม่หวังผล คิดเรื่องสังคมมากกว่าผลกำไร เทียบกันแล้วพระองค์ท่านที่ทรงตั้งพระทัยพัฒนาประเทศให้ดีที่สุด สำหรับอรก็ตั้งใจจะพัฒนาองค์กรให้ดีที่สุด”
“ในแง่ของการใช้ชีวิต เราได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านในเรื่องของความไม่ท้อถอย ความอดทนอดกลั้น และความเพียรพยายาม จากการได้เห็นพระราชกรณียกิจของท่าน อย่างตอนที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นดอย เข้าไปในพื้นที่ห่างไกล ท่านยังไปจนถึงและช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญขึ้น ตรงนี้เราก็เอามาปรับใช้ในเรื่องของชีวิตการทำงาน ทำให้ดีขึ้น เพื่อให้ประสบความสำเร็จ”

ลินดา เจริญลาภ, LALALOVE

 
“คำสอนต่างๆ จากพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานไว้ตามโอกาสต่างๆ ล้วนเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีที่ตุ๊ยยึดถือมาใช้ อย่างคำสอนที่บอกว่าเราไม่ควรเกี่ยงงาน ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ความพอเพียง ละความโลภ จะทำให้ชีวิตมีความสุข และเรื่องความขยันอดทน ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ สิ่งที่พระองค์ท่านมีติดพระวรกายซึ่งคือ กล้องและสมุด ถึงแม้ท่านจะมีผู้ช่วยหรือผู้ติดตามที่พร้อมจะทำสิ่งต่างๆ จดสิ่งต่างๆให้แทนท่าน แต่พระองค์ทรงทำด้วยพระองค์เอง ยิ่งทำให้เราเห็นถึงความใส่ใจและความละเอียดอ่อนของท่าน”

ทิพนันท์ ไกรฤกษ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง, TU’I


“สำหรับแป้ง พระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจที่สุดในเรื่องของความรัก ทรงให้ประชาชนมากมายอย่างหาที่สุดไม่ได้ และทรงให้ด้วยความรัก เราสัมผัสได้ถึงตรงนั้น แป้งเอาเรื่องของความรักนี้มาปรับใช้กับตัวเรา กับงานของเรา ทำงานด้วยความรักความทุ่มเท แล้วแป้งเชื่อว่าทุกอย่างจะดีเอง”

อรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์, VICKTEERUT
เรื่อง : ทีมงาน Harper’s Bazaar
ภาพประกอบ: ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์

TAG

Related Stories

สถานที่พักที่คุ้นเคยสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย
ความงดงามอันเป็นตำนานแห่งอ่าววิคตอเรีย
ผสานเสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับความงามอันตราตรึงของ “หาดไม้ขาว” สู่การพักผ่อนที่ใกล้ชิเดกับธรรมชาติ
พร้อมเตรียมเผยโฉมที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45
จับตาดาวรุ่งดวงใหม่แห่งวงการเพลงเกาหลีใต้
ตอกย้ำสมาร์ตโฟนถ่ายคนอย่างโปร พร้อมมอบความแตกต่างที่ลงตัว

Most Viewed

กลิ่นหอมที่เปี่ยมไปด้วยความสดใส มีชีวิตชีวา และเป็นดั่งตัวแทนของภาษาที่สื่อสารกันอย่างเป็นสากลทั่วโลก
กลิ่นหอมที่เปี่ยมไปด้วยความสดใส มีชีวิตชีวา และเป็นดั่งตัวแทนของภาษาที่สื่อสารกันอย่างเป็นสากลทั่วโลก
ลุคที่โมเดล อย่าง Honor Fraser ก็เคยสวมใส่บนรัยเวย์มาแล้ว

MORE FROM

สถานที่พักที่คุ้นเคยสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย
ความงดงามอันเป็นตำนานแห่งอ่าววิคตอเรีย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว