ร่วมรำลึกถึงในหลวงร.9 ผ่านภาพยนตร์สารคดี และวิดิโอสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์ข่าวสารคดี และวีดิโอเมื่อครั้งทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อต่างประเทศ
ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีมงานบาซาร์คัดเลือกภาพยนตร์ข่าวสารคดี และวีดิโอเมื่อครั้งทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อต่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรอันงดงาม พระปรีชาสามารถ และพระราชดำริแน่วแน่ในการสละพระองค์เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้บังเกิดความสุขโดยถ้วนทั่วกันทั้งประเทศ มาให้ทุกๆ คนได้ชมไปพร้อมๆ กัน
SOUL OF A NATION

หลายๆ คนอาจจะมีโอกาสได้ชมบางส่วนที่ตัดตอนมาจากสารคดี Soul of a Nation โดย BBC มาบ้างแล้ว โดยเฉพาะคลิปที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตรัสถึงความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความยากจน อันเป็นต้นเหตุของขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย โดยมิเคยทรงมองว่าประชาชนที่หันเข้าหาคอมมิวนิสต์เป็นศัตรูที่ต้องไปสู้รบปรมมือด้วย และคลิปที่ทรงพระราชทานสัมภาษณ์ในห้องทรงงาน และตรัสถึงหน้าที่ของพระองค์ให้ฐานะกษัตริย์ แต่ในความเป็นจริงแล้วสารคดีชุดนี้มีความยาวถึงเกือบ 2 ชั่วโมง และสามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 ความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง 13 นาที และตอนที่ 2 ความยาวประมาณ 38 นาที ถ่ายทำและเก็บข้อมูลระหว่างการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงปี พ.ศ. 2521-2522 เปิดฉากด้วยพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และมีบทสัมภาษณ์พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆ อีกด้วยเช่นกัน
ศูนย์รวมแห่งดวงใจ 

เป็นอีกหนึ่งสารคดีพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่หาชมได้ยากยิ่ง ผลงานของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล โดยท่ายมุ้ยตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มไปยังพื้นที่ทุรกันดาร ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการสนทนาระหว่างพระองค์ท่านกับบรรดาชาวบ้านที่มาเข้าเฝ้า ภาพถ่ายจากด้านหลังรถพระที่นั่งที่ทรงขับเอง ประกอบกับภาพถ่ายในวโรกาสสำคัญๆ และคลิปวีดิโอที่น่าสนใจ อาทิเช่น วีดิโอที่ประธานาธิบดี Ronald Reagan ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสที่ได้ทรงครองราชสมบัตินานที่สุดกว่ากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ชาติไทย นอกจากนั้นยังมีบทสัมภาษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ถึงเรื่องการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จบด้วยบทสัมภาษณ์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่สรุปทิ้งท้ายอย่างน่าประทับใจว่า:

“เราอาจจะนึกว่าการเสวยสิริราชสมบัตินั้น เป็นการเสวยบรมสุข แต่ความจริงนั้นไม่ใช่ ท่านทั้งหลายที่ได้คอยเฝ้ามองพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าเป็นการทรงการงาน หรือพูดกันในภาษาสามัญว่าทรงทำงาน เและงานนั้นเป็นภาระหนัก ไม่ใช่งานเล็กน้อย ได้ทรงกระทำตลอดมา”
Le roi de Thaïlande en famille (1961)

หนึ่งในคลิปที่มีการแชร์กันมากที่สุดในช่วงนี้ก็คือการพระราชทานสัมภาษณ์เป็นภาษาฝรั่งเศสของทั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้กับช่องโทรทัศน์ภาษาฝรั่งเศสในสวิตเซอร์แลนด์ ขณะประทับที่แคว้น Vaud, Villa du Flonzaley, Puidoux-Chexbres เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเสด็จประพาสประเทศต่างๆ ในยุโรปกว่า 14 ประเทศ เมื่อปี 1960 ซึ่งถูกนำมาเผยแพร่อีกครั้งทางช่องคลังภาพยนตร์ใน Youtube ของ RTS Radio Télévision Suisse (Les archives de la RTS) โดยหัวข้อการสัมภาษณ์หลักๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ ครอบครัว และกิจกรรมในเวลาส่วนพระองค์ โดยตลอดการสนทนาก็จะได้ยินพระสุรเสียงของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์อยู่ตลอด ยังความปลาบปลื้มให้กับทุกคนที่ได้ชม 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช

ภาพยนตร์สารคดีบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออกผนวช ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 จนกระทั่งลาผนวชในวันที่ 5 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ถ่ายทำโดยสำนักข่าวสารอเมริกัน เพื่อเผยแพร่พระราชจริยวัตรในขณะที่ทรงผนวชให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นตัวอย่างในการเป็นพุทธมามกะที่ดีให้แก่ปวงชนชาวไทย ความยาว 13.42 นาที ถ่ายฟิล์ม 16 มม. โดยหอภาพยนตร์ได้นำมาเผยแพร่เพื่อให้ประชาขชนได้ชมทางช่อง Youtube “Film Archive Thailand”  เสด็จประพาสภาคใต้

ภาพยนตร์บันทึกประวัติศาสตร์การเสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้อย่างเป็นทางการครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นการเสด็จ ฯ ที่อยู่ในความทรงจำของราษฎรจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ โดยเสด็จ ฯ ทางรถไฟจากสถานีสวนจิตรลดาสู่จังหวัดนครปฐม ต่อจากนั้นได้เสด็จไปยังจังหวัดชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี ความยาว 69 นาที ถ่ายฟิล์ม 16 มม.  สร้างโดย เอราวัณภาพยนตร์

TAG

Related Stories

มาพร้อมการออกกำลังแบบระดับมืออาชีพและการใช้งานทนทานระดับแนวหน้า
สถานที่พักที่คุ้นเคยสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย
ความงดงามอันเป็นตำนานแห่งอ่าววิคตอเรีย
ผสานเสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับความงามอันตราตรึงของ “หาดไม้ขาว” สู่การพักผ่อนที่ใกล้ชิเดกับธรรมชาติ
พร้อมเตรียมเผยโฉมที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45

Most Viewed

กลิ่นหอมที่เปี่ยมไปด้วยความสดใส มีชีวิตชีวา และเป็นดั่งตัวแทนของภาษาที่สื่อสารกันอย่างเป็นสากลทั่วโลก
กลิ่นหอมที่เปี่ยมไปด้วยความสดใส มีชีวิตชีวา และเป็นดั่งตัวแทนของภาษาที่สื่อสารกันอย่างเป็นสากลทั่วโลก

MORE FROM

มาพร้อมการออกกำลังแบบระดับมืออาชีพและการใช้งานทนทานระดับแนวหน้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว