Menu Close

แม้ช่วงนี้ทุกคนอาจจะต้องมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 ไหนจะต้อง Work From Home อยู่ที่บ้าน ไหนจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการ Social Distance แต่บาซาร์ก็รู้ใจและไม่อยากให้คุณต้องหยุดอยู่บ้านแบบเหงาๆ

เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความเพลิดเพลินให้กับคุณด้วยการอ่าน นิตยสารฮาร์เปอร์ส บาซาร์ ประเทศไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2563 (E-Magazine) ฟรี! เพียงลงทะเบียนสมัครสมาชิก Club BAZAAR ด้านล่างนี้  *Required