พระผู้เป็นแรงบันดาลใจ : ดีไซเนอร์ไทยเล่าถึงแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9

ดีไซเนอร์ไทยเล่าถึงแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นกษัตริย์ผู้พร้อมสมบูรณ์ด้วยพระเมตตาและอัจฉริยภาพในทุกๆ แขนง อันเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้กับเหล่าบุคคลทั่วหล้า เช่นเดียวกับผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์อย่างการออกแบบแฟชั่น ซึ่งล้วนมีความประทับใจต่อพระองค์ท่านในแบบที่แตกต่างกันไป ทีมงานบาซาร์พูดคุยกับดีไซเนอร์ไทยถึงความประทับใจและแรงบันดาลใจที่พวกเขาได้รับจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

“ตอนนี้เวลาผมนึกถึงพระองค์ท่าน มันเต็มไปด้วยความรู้สึก เราสะเทือนใจจนนึกอะไรไม่ออก แต่คำสอนหนึ่งของพระองค์ท่านที่เราจำขึ้นใจและยึดเป็นหลักปฏิบัติมาตลอดชีวิต คือเรื่องความกตัญญู เราทำงานทุกอย่างโดยสำนึกในกตัญญูต่อผู้ที่เคยมีบุญคุณกับเรา เพราะท่านเคยรัยสั่งว่าความกตัญญูเป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้า แล้วเราก็ยึดถือเช่นนั้นมาตลอด”

นคร สัมพันธารักษ์, NAGARA


“พระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจในแทบทุกด้านของการดำรงชีวิต ผ่านพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมฯ ซึ่งเราก็จะฟังทุกปีๆ ตั้งแต่เด็ก และจะฟังตั้งแต่ต้นจนจบตลอด ซึ่งสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเป็นอะไรที่เข้าใจง่าย ทุกคนทำได้ทั้งนั้น”

ศิริชัย ทหรานนท์, THEATRE

“สิ่งที่ผมประทับใจเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือการที่ทรงเป็นนักปฏิบัติ พระองค์ท่านลงมือปฏิบัติ ทรงเรียบง่าย ทรงมีพระราชดำริ และทรงลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทรงเชื่อว่าถูกต้องและเป็นประโยชน์กับประชาชน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาก ทำให้เราเชื่อว่างานดีๆ มันมาจากการลงมือทำ

ภาณุ อิงคะวัต, GREYHOUND


“ในฐานะที่เราทำงานสร้างสรรค์ ความประทับใจของเราคงเป็นเรื่องก็จะเป็นพระสุนทรี สมัยนั้นมันไม่มีอะไรให้เราได้บันเทิงเริงรมณ์เท่าไร ก็ได้เพลงพระราชนิพนธ์นี่แหละที่เราฟังมาเรื่อย การที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งนักดนตรี จิตรกร ช่างภาพ นักเขียนมันช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เรามาก”

ชำนัญ ภักดีสุข

“ทุกครั้งที่ผมนึกถึงพระองค์ท่าน เราจะนึกถึงความเสียสละและการที่ทรงทำทุกอย่างด้วยพระทัย อาจจะฟังดูง่ายๆ แต่สำหรับผมความเสียสละเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก การที่พระองค์ท่านทรงดึงพระองค์เองออกมาจากความสุขสบายในวัง แล้วอุทิศพระวรกายให้กับการพัฒนาประเทศชาตินั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกิน พระราชหฤทัยของพระองค์ท่านนั้นกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทร”

พลพัฒน์ อัศวะประภา, ASAVA


“สิ่งที่ผมได้จากการเห็นพระองค์ท่านทรงงานตลอดชีวิต คือความมานะและความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค์ใดๆ เราเห็นพระองค์ท่านทรงงานในทุกสภาวะแวดล้อมในทุกท้องถิ่นที่ห่างไกล และที่สำคัญท่านทำทุกอย่างอย่างผู้มีรสนิยมที่ดี และความเพียรนี้เองคือสิ่งที่ผมได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์”

ศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ์, TUBE GALLERY

“สำหรับเราความประทับใจเกี่ยวกับพระองค์ท่านน่าจะเป็นเรื่องของภาพ เป็นสิ่งที่เราจำได้ตั้งแต่ยังเด็ก คือภาพที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จไปชนบททุรกันดาร และในทุกๆ ภาพนั้นก็จะมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตามเสด็จไปด้วยอยู่ไม่ห่าง ทั้งสองพระองค์จะทรงงามโดดเด่นในทุกๆ ภาพ งามทั้งพระจริยวัตร งามทั้งฉลองพระองค์ และงามที่สุดคือน้ำพระทัย”

พลัฎฐ์ พลาฎิ, REALISTIC SITUATION


“สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราซึมซับมาจากการติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านคือจิตวิญญาณของความซื่อสัตย์ในอาชีพ การเป็นพระมหากษัตริย์ก็คืองานของพระองค์ท่าน แต่การที่จะทรงงานขนาดนั้นได้ ต้องมีความรักในงาน มันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำงานที่เราทำอยู่ด้วยความรัก ความทุ่มเท และซื้อสัตย์ต่ออาชีพของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

พิสิษฐ์ ศิริเหมะรัตน์, KLAR LOV

"เอ๋ยรู้สึกว่าเรื่องของความจงรักภักดี ความรักที่มีให้พระองค์ท่านนั้น มันอยู่ในสายเลือด พระองค์ท่านทรงเป็น role model ให้กับเรา ทรงสร้างรากฐานให้กับประเทศ คำสอนเรื่องการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดของท่านนั้น ไม่ได้แค่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากทำงานให้ดี แต่เราอยากเป็นประชากรที่ดีขึ้นของประเทศ และของโลก”

พิมพ์ดาว สุขะหุต, SRETSIS


“เคยตั้งคำถามกับตัวเอง ว่าทำไมเราจึงโตมาแล้วถึงมีความคิดที่ว่าเราจะต้องซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบใคร ทั้งๆที่ไม่มีใครมานั่งบอกนั่งสอนเรา พอมาย้อนมองดูจริงๆ สมัยเด็กที่อยู่กับย่า เราได้ซึมซับภาพที่พระองค์ท่านทรงงาน ประกอบพระราชกรณียกิจ ทรงเพียรพยายาม อดทนอดกลั้น ท่านคือไอด้อลของเรา ท่านสั่งสอนเรามาตั้งแต่เด็กด้วยการที่ทรงปฏิบัติให้เราดู”

มลลิกา เรืองกฤตยา, KLOSET

“สำหรับออม ออมยึดพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่าในการดำเนินชีวิตมาตลอดในทุกๆ ด้าน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านคือเรื่องของความเพียรพยายาม และความคิดริเริ่มทำสิ่งใหม่ ไม่หยุดอยู่กับที่ พระองค์ท่านไม่เคยหยุดคิดอะไรใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ พระราชทานสิ่งใหม่ๆ ให้กับพวกเราเสมอทั้งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและแนวคิดในการดำรงชีวิต”

ดิษยา สรไกรกิติกูล, DISAYA 


“พระองค์ท่านพระราชทานแง่คิดและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้เราเสมอ พระองค์ท่านเทรงไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย แม้ว่าจะทรงงานมากแค่ไหนก็ตาม มี่คิดว่าจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น เป็นแม่ที่ดีของลูก พอลองเทียบสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำมา เรื่องทุกอย่างก็ดูเล็กไปเลย เราเริ่มอยากมีความสุขอย่างพอเพียง อยากหันมาทำอะไรดีๆ ไม่มีคำว่าสายเกินไป”

มิลิน ยุวจรัสกุล, MILIN

“พระองค์ท่านมีพระราชหฤทัยที่บริสุทธฺ์ ท่านทรงงานเพื่อผู้อื่นอย่างจริงจัง เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากเป็นคนดีให้มากที่สุด ทำงานโดยไม่หวังผล คิดเรื่องสังคมมากกว่าผลกำไร เทียบกันแล้วพระองค์ท่านที่ทรงตั้งพระทัยพัฒนาประเทศให้ดีที่สุด สำหรับอรก็ตั้งใจจะพัฒนาองค์กรให้ดีที่สุด”
“ในแง่ของการใช้ชีวิต เราได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านในเรื่องของความไม่ท้อถอย ความอดทนอดกลั้น และความเพียรพยายาม จากการได้เห็นพระราชกรณียกิจของท่าน อย่างตอนที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นดอย เข้าไปในพื้นที่ห่างไกล ท่านยังไปจนถึงและช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญขึ้น ตรงนี้เราก็เอามาปรับใช้ในเรื่องของชีวิตการทำงาน ทำให้ดีขึ้น เพื่อให้ประสบความสำเร็จ”

ลินดา เจริญลาภ, LALALOVE

 
"คำสอนต่างๆ จากพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทานไว้ตามโอกาสต่างๆ ล้วนเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีที่ตุ๊ยยึดถือมาใช้ อย่างคำสอนที่บอกว่าเราไม่ควรเกี่ยงงาน ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ความพอเพียง ละความโลภ จะทำให้ชีวิตมีความสุข และเรื่องความขยันอดทน ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ สิ่งที่พระองค์ท่านมีติดพระวรกายซึ่งคือ กล้องและสมุด ถึงแม้ท่านจะมีผู้ช่วยหรือผู้ติดตามที่พร้อมจะทำสิ่งต่างๆ จดสิ่งต่างๆให้แทนท่าน แต่พระองค์ทรงทำด้วยพระองค์เอง ยิ่งทำให้เราเห็นถึงความใส่ใจและความละเอียดอ่อนของท่าน"

ทิพนันท์ ไกรฤกษ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง, TU’I


"สำหรับแป้ง พระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจที่สุดในเรื่องของความรัก ทรงให้ประชาชนมากมายอย่างหาที่สุดไม่ได้ และทรงให้ด้วยความรัก เราสัมผัสได้ถึงตรงนั้น แป้งเอาเรื่องของความรักนี้มาปรับใช้กับตัวเรา กับงานของเรา ทำงานด้วยความรักความทุ่มเท แล้วแป้งเชื่อว่าทุกอย่างจะดีเอง”

อรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์, VICKTEERUT

เรื่อง : ทีมงาน Harper's Bazaar
ภาพประกอบ: ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์

RELATED STORIES

แฟชั่นนิสต้าตัวจิ๋ว

เหล่าแฟชั่นนิสต้าตัวจิ๋วที่จะทำให้คุณอยากกดปุ่มฟอลโลว์

ผู้ใหญ่อย่างเรายังต้องยอมให้กับความเเซ่บของน้อง

อัพเดตบิวตี้เทรนด์ส่งตรงจาก Fashion Week Spring/Summer 2020 #Diormakeup Tom Ford Gucci

อัพเดตบิวตี้เทรนด์ส่งตรงจาก Fashion Week Spring/Summer 2020

บาซาร์รวบรวมลุคสุดเก๋จากนิวยอร์ก มิลาน ลอนดอน และปารีสมาให้ครบจบในที่เดียว

Neilson Hays Bangkok ห้องสมุดเก่าแก่ 150 ปี กับงานเทศกาลวรรณกรรมครั้งแรกในเมืองไทยที่กำลังจะเกิดขึ้น

เตรียมพบเหล่านักเขียนชื่อดังทั้งไทยและเทศในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 นี้

มาลัย : คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ร้อยเรียงขึ้นจากดอกไม้ทีละดอก

ร่วมเทิดพระเกียรติวันแม่ปีนี้กับกิจกรรมดีๆ ที่ The Museum of Floral Culture

การเดินทางสู่ดินแดนแห่งทะเลสาบอันงดงาม ตอนที่ 1 : จากซูริค... ถึงโลซานน์

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 35 ปี การเปิดเส้นทางจากประเทศไทยสู่สวิตเซอร์แลนด์ของการบินไทย

การกลับมาในโอกาสครบรอบปีที่ 20 ของวงดนตรี Siam Secret Service และเบื้องหลังบทเพลงใหม่ ‘สัญญา’

พร้อมบทวิเคราะห์มุมมองของวงการดนตรีในยุคนี้อย่างตรงไปตรงมาจากสมาชิกทั้ง 4

พาชิมขนมหวานที่ทั้งอร่อยและถ่ายรูปสวย พร้อมปักหมุด!

อินสตาแกรมสายฟู้ดดี้ เตรียมแฮชแท็ก #Instaworthy ไว้เลย

ไม่มีประวัติศาสตร์ในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีชื่อตลกๆ

นิทรรศการศิลปะชุดใหม่ของกรกฤต อรุณานนท์ชัย และ Alex Gvojic

7 ทริป 7 ไอเดียพาแม่เที่ยวสุดสัปดาห์นี้

เก็บกระเป๋า พาแม่เที่ยวกันดีกว่า

เดินทางสู่เมืองหลวงเก่าเมียนมาที่สวยงามด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

วิวแห่งอดีตของมัณฑะเลย์จากระเบียงห้องพักของ Hilton Mandalay

#BAZAARCuisine พาลิ้มรส Ryunabe ร้านฮอทพอทชื่อดังจากฮอกไกโด

อร่อยล้ำแบบไม่ต้องไปไกลถึงญีปุ่น

ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้ เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ Everything has beauty

ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้ เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ Everything has beauty

ตามหาที่มาของความงามที่เหล่าเซเลบริตี้ต่างพูดถึง

11 นิทรรศการภาพถ่ายไฮไลท์จาก Photo Bangkok 2018

คนรักผลงานภาพถ่ายไม่ควรพลาด!

Vickteerut Pre-Fall 2018 Collection and Flower Arrangement Workshop

เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด ‘The Wall and the Iris’

ชิมสุดยอดอาหารเปอรานากันระดับมิชลิน

3 เชฟ 3 สัญชาติ กับ 1 มื้อพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

10 โปรแกรมน่าชมในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ 20

คัดสรรตั้งแต่โอเปรา บัลเลต์ ไปจนถึงสตรีทแดนซ์และฮิปฮอป

48 ภาพ 'หน้าอก' ที่ทรงอิทธิพลที่สุดบนหน้านิตยสาร BAZAAR

ร่วมเฉลิมฉลองสัญลักษณ์ความงามของผู้หญิงไปกับบาร์ซา

10 สถานที่น่าทึ่งของเจ้าบ้าน World Cup! ประเทศรัสเซีย

สถานที่สุดน่าทึ่งที่จะหยุดลมหายใจเมื่อได้คุณมองสถานที่เหล่านี้

ให้ภาพเล่าเรื่อง ! 32 ช็อตภาพประทับใจของ “ควีนเอลิซาเบธที่ 2” จากงานรอยัล แอสคอต

งานแข่งม้าประจำปีที่เหล่าผู้ดีอังกฤษจะขนเสื้อผ้ามาประชันกัน

Darkest Hour

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเบื้องหลังเรื่องราวของไอคอนทางการเมืองระดับโลกกับนาฬิกาที่เขารักมากที่สุด

10 สิ่งห้ามพลาดเมื่อไปเยือนลอนดอนเดือนมิถุนายนนี้

ทั้งมิวเซียม ร้านอาหาร ไปจนถึงการเดินขบวนเรารวบรวมให้คุณไว้หมดแล้ว

ต้อนรับสตรีผู้สูงศักดิ์คนใหม่ “Pippa Middleton”

แล้วทำไมเธอจึงสมควรได้รับตำแหน่งนี้ ?

เมื่อเมแกน มาร์เคิล แหกกฎแฟชั่นของราชวงศ์!

แม้จะขัดประเพณีไปบ้าง แต่ยังงามสง่าสะกดทุกสายตา

หนังดังต้องดูเดือนมิถุนายน

ติดตามตารางเข้าฉายเมืองไทยกันให้ดีๆ

8 สปาต้องห้าม(พลาด)ในบาหลี

สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจากกลิ่นอายทางวัฒนธรรมอันเร้นลับ

26 ทรงผมสั้นสุดอินจากเหล่าดาราฮอลลีวู้ด

จะมีทรงผมไหนที่ดีไปกว่าบ๊อบสั้นในช่วงหน้าร้อน

#TheList : Best Dressed 10 ลุคสุดสง่าต้อนรับเดือนมิถุนายน

ลุคไหนเป็นที่น่าสนใจเรารวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว

ตระเวนชิมเมนูใหม่จากทีรูมชั้นเลิศและวัตถุดิบนำเข้าตามฤดูกาล ในย่านราชประสงค์-ชิดลม

อัพเดตโปรโมชั่นอาหารเด็ดๆ ในเดือนนี้ที่เราไม่อยากให้คุณพลาด

มิติใหม่ของ Co-Sharing Space กับ Gaysorn Urban Resort

คอมมูนิตี้ที่ดีที่สุดของคนยุคใหม่

พาชมโรงแรมหรูเมืองอัมสเตอร์ดัมที่ราวกับยกมิวเซียม แวน โก๊ะห์ มาไว้ในห้องนอน

แพ็กเกจห้องพักสุดพิเศษสำหรับนักเดินทางสายศิลปะโดยเฉพาะ

10 สุดยอดหนังโรแมนติกคอเมดี้ที่โดนใจตลอดกาล

นี่คือลิสต์หนังที่คุณต้องชวนคนรักมาดูด้วยกัน

7 ที่พัก สวรรค์บนดิน ที่คุณควรไปเช็คอินหยุดยาวนี้

บาซาร์แนะนำหลากหลายโรงแรมน่าเที่ยวสำหรับวันหยุดในปีนี้ ตั้งแต่หัวหินไปถึงเฟรนช์โปลินิเซีย

14 หนังดังน่าดูจาก 14 หนังสือน่าอ่าน

ด้วยยอดขายถล่มทลายทำให้จินตนาการแห่งตัวอักษรได้มาโลดแล่นผ่านจอภาพยนตร์

ซัมเมอร์นี้ไปไหนดี! เช็คอินสถานที่สุดพิเศษที่รอให้คุณไปเยือน

ไล่ตั้งแต่โรงแรมที่ออกแบบมาเพื่อคุณผู้หญิงไปจนถึง Summer Lifestyle โซนใหม่ล่าสุดที่หัวหิน

กินลมชมงานศิลป์ริมทะเลกับ “Artist Playground”

ศิลปะเพื่อความเท่าเทียมที่โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาคาร์เดีย

ปล่อยใจไปตามสายลมกับการล่องเรือยอชต์สุดหรู MY Olympia 76 บนผืนน้ำสีมรกตแห่งอันดามัน

สัมผัสความหรูในอีกระดับที่จะพาคุณฟินไปกับผืนน้ำที่จรดขอบฟ้า

9 ภาพถ่ายสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่กัมพูชาจากกล้องมือถือ Honor 9 Lite

เก็บกล้องลงกระเป๋าแล้วพกแค่มือถือไปเที่ยวนครวัด นครธม ด้วยกัน!

ผู้เชี่ยวชาญด้านสไตล์วัย 96 ปี กับการพินิจพิเคราะห์หนังสือเล่มใหม่ของเธอ

สถานะของแฟชั่น และร้านป็อปอัพช็อป Bergdorf Goodman ที่เธอร่วมกันทำกับเพื่อน

บาลานซ์ชีวิตการทำงานและการพักผ่อนด้วยการท่องเที่ยวในสไตล์ของเทย่า โรเจอร์ส

คุยกับนักแสดง/นางแบบสาวสวยถึงผลสำรวจของ Expedia เกี่ยวกับการลาพักร้อนของกลุ่มคนวัยทำงาน

Wonder Woman 2 เผยชื่อดาราสาวที่จะมารับบทเป็นตัวร้ายในภาคต่อ

ทุกคนคงคุ้นหน้าค่าตาเธอคนนี้อยู่แล้ว

สัมผัสกลิ่นอายแห่งเกาะแดนใต้ไปกับ Chandon x Seafolly

ลวดลายสวยจนอยากซื้อเก็บสะสม

โรงแรมท่ามกลางสกีหิมะ The Mountain House อันแสนอบอุ่น

หนีร้อนไปสู่บรรยากาศของบ้านบนเทือกเขาเย็นฉ่ำที่ Hakuba เมืองสกีที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

Jim Thompson เปิดตัวผ้าตกแต่งบ้าน

คอลเลคชั่นล่าสุดประจำปี 2018 ที่งานสัปดาห์งานตกแต่งบ้าน

Chalit in Samui

จากคอนเซ็ปต์ WHAT WOMAN WANT สู่งานศิลป์สีลูกกวาดที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสดใสความมีชีวิตชีวา และความสนุกสนานจากฝีมือของ ชลิต นาคพะวัน

20 สถานท่ีที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันงดงามที่สุดในยุโรป

ฉากสีขาวโพลนที่ใครหลายคนอยากอัพรูปลงอินสตาแกรม

A Peaceful Heaven

บาซาร์ชวนเดินทางสู่เกาะสวรรค์ เพื่อสัมผัสกับโมงยามแห่งการพักผ่อนสุดลักชัวรี่ ที่ให้ความส่วนตัวราวกับโลกทั้งใบเป็นของเรา

รวมลุคพรมแดงที่สะกดทุกสายตาจาก Brit Awards 2018

ใครจะโดดเด่นกว่ากันในงานนี้

10 ภาพถ่ายเปรียบเทียบกล้อง iPhone 8 plus และ iPhone X

รีวิวการถ่ายรูปจากกล้องสมาร์ตโฟนสองรุ่นล่าสุดจาก Apple แบบ #nofilter #noretouch

ฉลองตรุษจีนด้วยเมนูสุดพิเศษจาก 5 ร้านอาหารเลิศรส

สัมผัสกับอาหารจีนจานเด็ดที่มีเฉพาะเทศกาลนี้

ทำวาเลนไทน์นี้ให้พิเศษด้วยดอกกุหลาบที่สวยหรูมาพร้อมกับไอเดียสุดพิเศษเพื่อคนที่คุณรัก

หากกำลังมองหาร้านดอกกุหลาบที่ต่างจากร้านทั่วไปเราขอแนะนำร้านนี้เพื่อคุณ

30 นักกีฬาหนุ่มสุดฮอตที่ร่วมแข่งขันใน PyeongChang 2018 Olympics

เห็นแล้วก็อยากไปเกาะขอบสนามเลย

10 ไฮไลท์นิทรรศการในงาน Galleries’ Night ที่คนรักศิลปะต้องห้ามพลาด

แกลเลอรี่ ไนท์ ครั้งที่ 5 ซึ่งจะเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่

6 คอร์สเมนูสุดหรู สำหรับพาแฟนไปสวีทหวานรับวาเลนไทน์

เริ่มต้นค่ำคืนพิเศษอันน่าประทับใจด้วยเมนูที่คัดสรรมาเพื่อคุณ

Carine Roitfeld อัพเดตลุคเด่นประจำ Spring 2018

นางแบบหน้าใหม่และลุคสดๆ ร้อนๆ จากทุกรันเวย์

Kylie Jenner คลอดลูกสาวแล้ว!

ข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้

ตามติดชีวิตสาวดิษยา มิว-นิษฐา จิรยั่งยืน กับหนึ่งวันในโตเกียว

คอลเลกชั่นนี้ชิคจนสาวญี่ปุ่นต้องร้องว้าว

เจาะลึกถึงเบื้องหลังภาพยนตร์สั้นสุดล้ำของ Bottega Veneta

อลังการงานสร้างกว่าแคมเปญที่แล้วหลายเท่า

6 ไอเดียสำหรับไลฟ์สไตล์การทานอาหารแบบเฮลท์ตี้

ตอบโจทย์สาวสมัยใหม่ด้วยการ eat clean แบบง่ายๆ ทั้งอร่อยและไม่ยุ่งยาก

แต่งตัวสไตล์สาวปาริเซียงไม่ยาก! เราคัดลุคเก๋ๆ มาให้คุณแล้วที่นี่

ตามติดทุกสไตล์จาก ig เหล่าบล็อกเกอร์และนางแบบส่งตรงจากปารีส

ทุกลุคเด็ดจาก Fall 2018 ส่งตรงจากรันเวย์ปารีส!

เราคัดสิ่งที่ไม่ควรพลาดมาให้คุณ

Kirsten Dunst เผยการตั้งครรภ์ในลุคบุ้คของ Rodarte Fall 2018

ว่าที่คุณแม่จะดูดีแค่ไหนไปดูกัน

แกล้งกันรึเปล่า? Kate Moss โพสต์รูปคู่แต่สาว Gigi กลับโดนบังซะมิด

อาจจะเป็นความบังเอิญที่เธอไม่ได้ตั้งใจก็ได้

10 คำถามสุดเอ็กซ์คลูซีฟระหว่าง Harper’s Bazaar และ Dolce & Gabbana

ทิศทางของกลุ่มคนรุ่นใหม่ 'มิลเลนเนียล' ที่น่าจับตามอง

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานภาพเบื้องหลังการทรงงาน แบรนด์SIRIVANNAVARI คอลเลคชั่นล่าสุด

พระองค์หญิงได้ประทานภาพเบื้องหลังการทรงงานคอลเลกชั่นฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2017 สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ

เรื่องราวของนักข่าวชาวไทยกับปารีสแฟชั่นวีคยุคเอทตีส์

เรื่องราวของนักข่าวชาวไทยในปารีสยุคเอทตีส์ ที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวจากแฟชั่นวีคในยุคที่ยังไม่มีดิจิตอล

15 ลุคของเคทที่ไปคล้ายคลึงกับลุคของเจ้าหญิงไดอาน่าในสมัยก่อน

ไม่แน่ใจว่าบังเอิญหรือตั้งใจกับลุคออกงานของเจ้าหญิงทั้งสอง แห่งราชวงศ์อังกฤษที่ดูคล้ายคลึงกันแม้จะต่างคนละยุคคนละสมัยก็ตาม

วิวัฒนาการความสวยของดัชเชสแห่งแคมบริดจ์

ลองมาชมภาพลุคความงามของเคท มิดเดิลตัน ที่ค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นดัชเชสผู้สวยสง่า

ทิปส์แต่งตัวคุมโทนทั้งลุคให้ปังจนลืมแมตช์สีไปเลย

สาวๆมาลองดูกันว่าเราหยิบเทรนด์นี้มาเล่นให้เป๊ะได้อย่างไร

10 ชุดพรมแดง..แพงที่สุดตลอดกาล

มาดูกันว่า 10 ชุดออกงานที่แพงที่สุดในโลกนั้น ชุดไหนกันที่แพงระยับด้วยมูลค่าสูงถึง 4.6 ล้านเหรียญ

ส่อง 10 อันดับคู่รักมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษ

ส่อง 10 อันดับคู่รักมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษ

10 ชุดเดรสในตำนาน ที่เรียกเสียงฮือฮาตลอดกาล

เราจัดเสื้อผ้า 10 ชุดเด็ดที่เรียกเสียงฮือฮาตลอดกาลมาให้แล้ว ไล่มาทุกยุคตั้งแต่เจนนิเฟอร์ โลเปซ จนถึง มาริลิน มอนโร

50 ลุคทรงผมของเจ้าหญิงไดอาน่าในความทรงจำ

ทีมบาซาร์ได้รวบรวมทรงผม 50 ลุคของเจ้าหญิงที่ทุกคนไม่ควรพลาดเอาไว้แล้ว

แต่งหน้า fashion week spring summer 2018

นี่แหละเทรนด์แต่งหน้าฮ็อตส่งตรงจาก Fashion Week 2018

เราเก็บตกทุกช่วงเวลาความงดงามบนรันเวย์ Fashion Week Spring 2018 เตรียมแต่งตามได้เลย

ที่สุดของรองเท้ารันเวย์ Fashion Week Spring 2018

ตามส่องรองเท้าที่เริ่ดที่สุดในช่วงแฟชั่นวีค Spring 2018

อัพเดทลุคเด่นจาก Paris Fashion Week Spring 2018

มาดูกันเลยว่าลุคไหนเข้ารอบบ้าง

10 โมเม้นต์ที่น่าจดจำของ Phoebe Philo ในฐานะหัวเรือใหญ่ของ Céline

ตั้งแต่ it-bag รุ่นยอดฮิตไปจนถึงแฟชั่นโชว์สุดไอคอนิค

10 จัมพ์สูทตะลุยปาร์ตี้

สาวเบื่่อเดรสเชิญทางนี้เลย

MOST VIEWED

CHANEL "Le Château des Dames" Métiers d’art 2020/21 นิยามความงามแบบฉบับโมเดิร์นเรอเนสซองส์ ภายใต้งานหัตถศิลป์ชั้นเลิศ

ทุกรายละเอียดหรูหราที่งดงามจับตาราวกับงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซ

NEWS | 15 June 2021

จากรากเหง้าของสาวชาวเกาะ! อแมนด้า ออบดัม จึงเลือก Amanda of Andaman หนึ่งในสี่ชุดราตรีบนเวที Miss Universe 2020

ชุดจาก Oat Couture กับการตัดเย็บสุดวิจิตรที่ใช้เวลากว่า 1,000 ชั่วโมง

STYLE FILE | 17 May 2021

รวมโมเม้นต์สุดปังของ อแมนด้า ออบดัม ในเวทีการประกวด Miss Universe 2020

เธอคือหนึ่งใน Miss Universe Thailand ที่คนไทยภาคภูมิที่สุดในตอนนี้

PEOPLE | 17 May 2021

MORE FROM

ROYALTY

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดตัวหนังสือ The Princess' Dog Diary 2 บันทึกคุณน้ำหอม สุนัขทรงเลี้ยง

พร้อมประทานเล่าความเป็นมา และความผูกพันระหว่างคนกับสุนัข

ROYALTY | 17 April 2021

เผยสาเหตุเจ้าหญิงไดอาน่าไม่ทรงใส่โลโก้ CC ไขว้ของ Chanel

ตัวอักษรคู่ที่ทำให้พระองค์ทรงเสียพระทัยที่สุด

ROYALTY | 19 November 2020
Queen Elizabeth II,Princess Beatrice เจ้าหญิง Beatrice ทรงยืมชุดและมงกุฎของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สำหรับพิธีเสกสมรส

เจ้าหญิง Beatrice ทรงยืมชุดและมงกุฎของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สำหรับพิธีเสกสมรส

เป็นพิธีเสกสมรสที่ดูเรียบง่ายและอบอุ่นยิ่งนัก

ROYALTY | 20 July 2020

THANK YOU FOR
YOUR SUBSCRIPTION!