DEmark Award 13 ปีแห่งรางวัลการันตีศักยภาพ นักออกแบบไทย มาตรฐานระดับสากลจาก DITP

เพิ่มมูลค่าและโอกาสให้แบรนด์สินค้าไทยก้าวไกลในตลาดโลก

By: NITID SORATEE

เป็นระยะเวลากว่า 13 ปีที่วงการนักออกแบบไทยได้รู้จักกับชื่อของรางวัล “DEmark” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเวทีการประกวดรางวัลที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบสินค้าของไทย พิสูจนได้จากความสำเร็จของโครงการประกวดและเสียงตอบรับเข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง

DEmark Award ยกระดับมาตรฐานแบรนด์ไทยสู่ความภาคภูมิใจในระดับสากล

Logo DEmark DITP

รางวัล Design Excellence Award (DEmark) มีที่มาจาก Prime Minister’s Export Award (PM Award) สาขา Best Design ซึ่งแต่เดิมเป็นการพิจารณาให้รางวัลจากกระบวนการพัฒนาสินค้าเป็นหลัก ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ DITP ได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสู่การพิจารณาตัวสินค้าที่มีการออกแบบดีเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันทางการค้า โดยกำหนดให้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ของรางวัลขึ้นใหม่ในชื่อ DEmark เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีการออกแบบดี และใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย และขยายตลาดสินค้าไทยในระดับนานาชาติ

โครงการมอบรางวัล DEmark ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากองค์กรภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุ่น 2 องค์กร คือ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ The Japan External Trade Organization (JETRO) และสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล

นอกจากนี้ยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล DEmark เข้าร่วมการประกวดรางวัล Good Design (G-mark) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล รวมทั้งให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อให้รางวัล DEmark เป็นอีกหนึ่งรางวัลด้านการออกแบบของไทยที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการมอบรางวัล DEmark นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2562 มีผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 821 รายการ และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล G-mark 449 รายการ ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยในระดับสากลอย่างเห็นได้ชัด

รางวัล DEmark แบ่งออกเป็น 7 ประเภทหลัก1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
(Industrial Process / Industrial Craft)

2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
(Gift & Decorative Items / Household Items)

3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
(Creative & Innovative Fashion/ Apparel/Jewelry/textile/Etc.)

4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล
(Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Digital Appliances / Equipment / IoT / Etc.)

5. กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์
(Packaging Design)

6. กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์
(Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)

7. กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทํางานร่วมกัน อาคารชุด
(Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop / Co-Working Space / Condominium)


DEmark Award 2020 “Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์ หมุนเวียน เปลี่ยนโลก”

DEmark Award 2020 “Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์ หมุนเวียน เปลี่ยนโลก”

สำหรับในปีนี้ DITP ได้จัดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2563 (DEmark 2020) ภายใต้แนวคิด “Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์ หมุนเวียน เปลี่ยนโลก” เพื่อเป็นการตอกย้ำการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์สินค้าและบริการของไทย ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น โดยในปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 496 ผลงาน ซึ่งบาซาร์ได้นำผลงานบางส่วนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นในแต่ละสาขามาให้ได้ชมกัน


HMONG: Coat [100% Upcycling plastic] Handwoven Textile จากแบรนด์ DOITUNG

DOITUNG (กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย) ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายชนเผ่าม้ง สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ มีการออกแบบผ้าทอมือเเละรูปแบบเสื้อผ้าที่ทันสมัย สวมใส่สบาย ผสมผสานกับการเลือกใช้วัสดุใหม่ที่มาจากการรีไซเคิลขยะพลาสติกในทะเล โดยคำนึงถึงการนำกลับมาใช้ใหม่เเละใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ในการผลิตสินค้าเเฟชั่น ตลอดจนถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร เพื่อสร้างสมดุลทางด้านสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม

ติดตามผลงานอื่นๆ www.maefahluang.org, www.doitung.com


Tor-Thai Bench จากแบรนด์ MR.YO

MR.YO (กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์) ม้านั่งไม้ยางพาราที่ประยุกต์ลายผ้าทอให้ร่วมสมัยแล้วเซาะลงบนพื้นนั่งไม้ ขัดแต่งรายละเอียดด้วยงานฝีมืออย่างประณีต ลวดลายบนพื้นนั่งสวยงามและโดดเด่น มีเอกลักษณ์ของลายผ้าทอที่ชัดเจนกลมกลืนไปกับผิวไม้ที่เรียบเนียน เพิ่มคุณค่าให้กับงานผ้าทอและคุ้มค่ากับคุณภาพสำหรับการใช้งาน

ติดตามผลงานอื่นๆ Facebook : Mr.Yo เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง


ARMA inhaler จากแบรนด์ ARMA

ARMA (กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์) ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรที่นำเสนอความแตกต่าง และลบภาพจำเดิมของยาดมทั้งหมด ด้วยงานดีไซน์ร่วมสมัย การเลือกใช้วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยที่สามารถใช้ซ้ำได้ และออกแบบวิธีดมแบบใหม่ด้วยการดมด้านข้าง อีกทั้งยังเป็นยาดมแบรนด์แรกที่สามารถเปลี่ยนกลิ่นได้เมื่อน้ำยาหมด

ติดตามผลงานอื่นๆ ได้ทาง Facebook : ARMAherbal


GRAJANG จากแบรนด์ GRAJANG

GRAJANG (กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย) เครื่องประดับดีไซน์เก๋ที่ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นไทยเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ด้วยการนำลวดลายกระจังมาทับซ้อนเป็นชั้น ลักษณะเหมือนการลวงตา เพื่อให้เกิดมิติ สร้างมุมมองใหม่ในลวดลายกระจัง โดยใช้รูปทรงโมเดิร์น ตกแต่งด้วยลวดลายกระจังที่ประณีตซับซ้อน ให้ความงามของเครื่องประดับไทยในรูปแบบ Modern Vintage

ติดตามผลงานอื่นๆ Facebook : Grajang


Amataa : Soul of Fire จาก บริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ จำกัด

บริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ จำกัด (กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย) จากแนวความคิดในการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “นกฟีนิกซ์” สัญลักษณ์ของความเป็นอมตะการเกิดใหม่และพลังจากความร้อนตรงกับแนวคิดในการคิดค้นนวัตกรรมแผ่นหนังรีไซเคิลของธาอีสอีโคเลทเธอร์ที่นำขยะเศษหนังจากโรงงานตัดเย็บเครื่องหนังมาผ่านไฟแห่งจิตวิญญาณรักษ์โลกและพลังความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์วัสดุใหม่ที่เป็นมิตรแก่โลกใบนี้

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิ์เข้ารอบ 2 ในการประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที อีกทั้งนักออกแบบหรือผู้ประกอบการยังสามารถใช้โลโก้ความความร่วมมือ DEmark และ G-mark เพื่อช่วยส่งเสริมช่องทางทางการค้าต่อไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆ พร้อมโอกาสในการนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok งาน Milan Design Week ประเทศอิตาลี และงาน Good Design Exhibition ประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล DEmark สามารถสอบถามได้ที่ สำนักส่งนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) โทร. 02-507-8278 หรือช่องทางเพจ  DEmark, Thailand รวมถึงติดตามผลงานของนักออกแบบไทยได้ที่ touch.demarkaward.net

RELATED STORIES

“Siam Center Color of Siam” ที่สุดแห่งสไตล์ของปี 2020 จากสยามเซ็นเตอร์

ค้นพบแรงบันดาลใจแห่งสีสันแฟชั่นสุดเฟียซจากหลากหลายแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง

Paris Hilton สวมรองเท้าจากแบรนด์ไทย Shu Global ที่งาน American Music Awards 2020

Paris Hilton สวมรองเท้าจากแบรนด์ไทย Shu Global ที่งาน American Music Awards 2020

แบรนด์ไทยก็โดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลก

THAIGROOVE แพลตฟอร์มแบรนด์โชว์รูม รูปแบบดิจิทัลครั้งแรกในเมืองไทย

นำพาเอกลักษณ์สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ไทยสู่สายตาของผู้คนทั่วทุกมุมโลก

สุดยอด 15 ผลงานแฟชั่นผ้าไทย บนเวทีประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยกระทรวงวัฒนธรรม

ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย” โดยฝีมือดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่มากด้วยไอเดียสร้างสรรค์

รวมคอลเลกชั่นล่าสุดจากดีไซเนอร์ไทยในยุค new normal

รวมคอลเลกชั่นล่าสุดจากดีไซเนอร์ไทยในยุค new normal

สวย เปรี้ยวไม่ซ้ำใครเพียงแค่คุณช็อปช่วยชาติกัน

ชมผลงานแฟชั่นนิพนธ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น FASH 20

ภายใต้การนำเสนอผลงานในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

#BAZAARTalk กับ เจน-ทิพย์วิภา กิตติ์อัครานนท์ แห่งแบรนด์ L'Astelle

จากความหลงใหลสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

Sretsis เผยกลยุทธ์เด็ดด้วย ‘White Glove Service’  การช็อปปิ้งถึงที่บ้านบริการระดับ 5 ดาว

Sretsis เผยกลยุทธ์เด็ดด้วย ‘White Glove Service’ การบริการช็อปปิ้งถึงบ้านระดับ 5 ดาว

เซอร์วิสที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิง

Sretsis ร่วมช่วยโลกกับโปรเจ็กต์พิเศษ ‘To The Rescue’

Sretsis ร่วมช่วยโลกกับโปรเจ็กต์พิเศษ ‘To The Rescue’

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ๊กต์นี้กันเถอะ

บาซาร์พาสำรวจนิทรรศการฉลองครบรอบ 20 ปี ‘The World of Tube Gallery’

บาซาร์พาสำรวจนิทรรศการฉลองครบรอบ 20 ปี ‘The World of Tube Gallery’

Tube Gallery กับโลกสีชมพูที่ยิ่งเยอะยิ่งดี

Thai Designer,Style,FASHION NEWS,Fashion,Vickteerut ไทย แบรนด์ ดีไซเนอร์ แฟชั่น ไลฟสไตล์ เซเลบริตี้ อรณิชา กรินชัยม,พลอย หอวัง, กัญญาวีร์ สองเมือง, เบลล์ เขมิศรา พลเดช #VickteerutVoyage

แบรนด์ไทย Vickteerut ชวนสาวๆ ไปท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์

ค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเหล่าเซเลบริตี้

fashion thai designer fall/winter 2019 collection แฟชั่น ดีไซเนอร์ไทย แบรนด์ คอลเลกชั่น สไตล์ Sretsis Asava ASV Greyhound Original Kloset La Boutique Landmee Leisure Project Q Design and Play Janesuda pitchana vickteerut shaka london painkiller

รวมลุคจากแบรนด์ไทยที่บาซาร์เลิฟจากคอลเลกชั่น Fall/Winter 2019

สำหรับหนุ่มเก๋และสาวเปรี้ยวทั้งหลาย

ประกวด Harper's BAZAAR Asia NewGen Fashion Award 2019 รอบสุดท้าย แฟชั่น ดีไซเนอร์ ไทย

เบื้องหลังการเตรียมตัวของสองผู้ชนะที่จะไปประกวด Harper's BAZAAR Asia NewGen Fashion Award 2019 ที่สิงคโปร์

ความมุ่งมั่นของเขาและเธอนี่แหละที่จะคว้าชัยชนะมาสู่ประเทศไทย

DITP ผลักดัน 4 ดีไซเนอร์ไทยสู่ MQ Vienna Fashion Week 2019

DITP ผลักดัน 4 ดีไซเนอร์ไทยสู่ MQ Vienna Fashion Week 2019

ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย 150 ปี

ฉลองครบรอบ 20 ปีของแบรนด์ ISSUE กับแฟชั่นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

อีกหนึ่งดีไซเนอร์ไทยที่อยู่คู่วงการมานาน

designer of the year awards 2019

รายชื่อผู้ชนะในโครงการ Designer of the Year ประจำปี 2019

จะเป็นใครบ้างนั้น บรรณาธิการบริหารบาซาร์ร่วมตัดสินและรวบรวมเอาไว้ที่นี่แล้ว

GAYSORN URBAN RETREAT ตอกย้ำความเป็นที่สุดแห่งบิวตี้แลนด์มาร์กด้วย “PORTRAITS of LIFE”

สร้างสรรค์โดยช่างภาพระดับแถวหน้าของประเทศ วสันต์ ผึ่งประเสริฐ

ค่ำคืนสุดหรูหราของ BAZAAR x F.A.C.E Gala 2019

กาลาดินเนอร์สุดหรูและการประกาศรางวัลแด่บุคคลผู้ทรงเกียรติแห่งปี

Valentier อดีตผู้เข้าประกวด BAZAAR NewGen ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันสู่แบรนด์ดังระดับประเทศ

อีกหนึ่งดีไซเนอร์ไทยไฟแรงที่เป็นขวัญใจของเหล่าเซเลบริตี้

เจาะลึกถึง 10 ปีแห่งความสำเร็จของ PAINKILLER แบรนด์ดีไซเนอร์ไทย

ยาสุดวิเศษที่รังสรรค์ขึ้นโดยฝีมือ 3 พี่น้อง

ชมความงามของภาพถ่ายปลากัดไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกใน นิทรรศการภาพถ่าย ‘ปลากัดไทย ความงามแห่งสยาม’

ณ โรงแรม อนันตรา สยาม และ อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 5 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562

Asava ผงาดในงานแฟชั่นโชว์ระดับโลก GALALAND Couture Show ที่เซี่ยงไฮ้

แบรนด์ไทยดีไซเนอร์เพียงหนึ่งเดียวที่ได้ไป

เฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี Vickteerut กับนิทรรศการภาพถ่ายสุดโก้

การกลับมาอีกครั้งของ วิค-ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน

รวมทุกไฮไลต์เด็ดๆ ที่คุณควรรู้จาก #BIFW2019

อีเว้นต์แฟชั่นแห่งปีของคนเมืองกรุง

#BAZAARLovesThaiDesigner เหล่าเซเลบริตี้พากันเช็คอินที่ Hotel Landmee

ดาราคนโปรดของคุณในลุคที่เย้ายวนแบบสาวปารีเซียน

“หญิงสาว” ในมุมมองของศิลปินจีน Luo Yang

กับนิทรรศการ 'Girls' โดยศิลปินชาวจีนที่ BBC ยกให้เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก

#TheExhibition : แท้จริงแล้ว Hilma af Klint คือศิลปินที่บุกเบิกศิลปะแอ็บสแตร็กต์คนแรกของโลก

'Paintings for the Future' นิทรรศการศิลปะของฮิลมา อัฟ คลินต์ ครั้งแรกในอเมริกา ที่ Guggenheim

เวทีลุกเป็นไฟ! กับ Miss Universe ทั้ง 94 คนในรอบพรีลิม

ทั้งชุดว่ายน้ำและชุดราตรีที่ไม่มีใครยอมกันเลย

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ของ Christian Dior กับนิทรรศการอันยิ่งใหญ่ที่ V&A

รู้จักดีไซเนอร์ในตำนานผ่านผลงานที่เขาได้รังสรรค์ไว้

สัมผัสโลกใบใหม่สุดมหัศจรรย์ที่ Sretsis Parlour

ร้านที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่สวนดอกไม้ที่ยุโรป

MOST VIEWED

Daphne Bridgerton สวมชุดสวย 104 ชุดตลอดซีรีส์ Bridgerton ทั้ง 6 ตอน

ตกเฉลี่ยตอนละ 16-17 ชุดเลยทีเดียว

STYLE FILE | 11 January 2021
9 เทรนด์กระเป๋าแห่งปี 2021 ส่งตรงจากรันเวย์

9 เทรนด์กระเป๋าแห่งปี 2021 ส่งตรงจากรันเวย์

มาช็อปกระเป๋าใหม่รับปีวัวกัน

RUNWAY TRENDS | 8 January 2021

ซูเปอร์โมเดลโลก ‘Stella Tennant’ ฆ่าตัวตาย

บทสัมภาษณ์จากครอบครัว ชี้ชัดแล้วว่า ‘Stella Tennant’ ฆ่าตัวตายเพราะสาเหตุนี้!

NEWS | 7 January 2021

MORE FROM

THAI DESIGNERS

อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ กับบทบาทดีไซเนอร์สำหรับคอลเลกชั่นพิเศษ KLOSET FOR AUM PATCHRAPA

อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ กับบทบาทดีไซเนอร์สำหรับคอลเลกชั่นพิเศษ KLOSET FOR AUM PATCHRAPA

หวานซ่อนเปรี้ยวตามแบบฉบับของซูเปอร์สตาร์ตัวแม่แห่งวงการบันเทิง

THAI DESIGNERS | 29 January 2021
party dress holiday รวมชุดปาร์ตี้สุดปังจากแบรนด์ไทยดีไซเนอร์กับคอลเลกชั่นทิ้งท้ายปี 2020

รวมชุดปาร์ตี้สุดปังจากแบรนด์ไทยดีไซเนอร์กับคอลเลกชั่นทิ้งท้ายปี 2020

ไม่ว่าจะเป็นลุคสาวหวานหรือสาวเปรี้ยวก็มีให้เลือกสรร

THAI DESIGNERS | 23 December 2020

“Siam Center Color of Siam” ที่สุดแห่งสไตล์ของปี 2020 จากสยามเซ็นเตอร์

ค้นพบแรงบันดาลใจแห่งสีสันแฟชั่นสุดเฟียซจากหลากหลายแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง

THAI DESIGNERS | 9 December 2020

THANK YOU FOR
YOUR SUBSCRIPTION!