Gucci ประกาศตัวเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

Photo: Courtesy of Brand

ในยุคที่สภาพอากาศแปรปรวนเนื่องจากภาวะโลกร้อน แบรนด์แฟชั่นก็ต่างหันมาใส่ใจด้านการรักษ์โลกกันมากขึ้น ล่าสุดแฟชั่นเฮ้าส์สัญชาติอิตาลี Gucci ได้ประกาศถึงโครงการแพลตฟอร์มภายใต้ชื่อ Gucci Equilibrium ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันภายใต้วัตถุประสงค์ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผน 10 ปีที่ผนึกกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้าไปร่วมเพื่อนำมาใช้กับแบรนด์โดยเฉพาะ Gucci Equilibrium สร้างขึ้นบนพื้นฐาน “วัฒนธรรมที่มีเป้าหมายเป็นแรงผลักดัน” (Culture of Purpose) ที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ Gucci ในทุกวันภายใต้แนวคิด 3 หลักคือ สิ่งแวดล้อม คน และการพัฒนาโมเดลนวัตกรรมความยั่งยืนใหม่ๆ Gucci Equilibrium ถือเป็นพันธกิจของแบรนด์ที่มุ่งนำการเปลี่ยนเชิงบวกให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างอนาคตอันมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่สังคม

เพื่อต่อยอดความพยายามในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและผลัดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ทางแบรนด์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ถึงความตั้งใจชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบด้วยโครงการREDD+1 (หรือโครงการลดการปล่อยคาร์บอนจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า) 4 โครงการ โดยจะมีบทบาทสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้ทั่วโลก ซึ่งแนวความคิดนี้มาจากความมุ่งมั่นที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนของผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นชั้นสูง จึงทำให้ Gucci ผันตัวเป็นกลางทางคาร์บอนโดยมีการนำกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในธุรกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายขั้นสำคัญคือ การผันองค์กรให้เป็นกลางทางคาร์บอนทั้งระบบพร้อมทั้งตระหนักถึงมาตรการต่างๆที่ต้องนำมาปฏิบัติอย่างเร่งด่วน เพื่อตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาสภาพอากาศ วิธีหนึ่งที่ Gucci นำมาปฏิบัติเพื่อรับผิดชอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG emissions) จากกระบวนการดำเนินงานเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นลำดับเพื่อหลีกเลี่ยง ลด และชดเชยการปล่อย GHG

จากการกระทำดังกล่าว Gucci ได้กำหนดเส้นทางใหม่เพื่อดำเนินกิจการทั้งหมดให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์  ซึ่งจะคอยวัดและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบผ่านบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป็นแบรนด์แฟชั่นชั้นสูงแบรนด์แรกที่รับปรับระบบ EP&L มาใช้เป็นมาตรฐานในการวัดความก้าวหน้าการดำเนินกลยุทธ์ความยั่งยืน 10 ปี ตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งมีเป้าหมายถึงปี 2025  จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2558
 
ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นได้ว่า Gucci ได้สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยวิธีเป็นกลางทางคาร์บอน และบริษัทจะยังคงดำเนินการต่อไปโดยเน้นการหลีกเลี่ยงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นหลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2568 ในขณะที่จะยังคงตระหนักไว้ตลอดเวลาว่า ยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทอื่นที่นอกเหนือกรอบปฏิบัตินี้ที่ยังไม่สามารถแก้ไขเชิงรุกได้

ในฐานะที่เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกและเป็นแนวทางนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนGucci ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมมากมายเพื่อทำให้เกิดทางเลือกที่นำไปสู่ผลกระทบต่ำ การจัดหาและการใช้วัสดุเพื่อความยั่งยืน และมุ่งเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบในห่วงโซ่อุปทาน โครงการทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มเชิงบวก โดยปัจจุบันสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 440,125 ตันในปี 20183 และจะมุ่งมั่นขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี Gucci จะชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่สำคัญทั่วโลก

“แม้จะมีคำมั่นสัญญาอันน่ายกย่อง แต่ในปัจจุบันความพยายามที่เราทำในฐานะประชาคมโลกยังไม่เพียงพอที่จะรักษาความร้อนให้อยู่ไม่เกิน 1.5 °C ของยุคก่อนอุตสาหกรรมและกลายเป็น 'net zero' ภายในปี 2050 ในฐานะของภาคธุรกิจเราทุกคนต้องรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อต่อสู้กับความท้าทายสองประการคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ” Marco Bizzarri กล่าว
 
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า "Fashion Pact ที่ประกาศไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ให้เค้าโครงเป้าหมายของอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอในเรื่องนี้ไปแล้ว และผมได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นผู้นำของ François-Henri Pinault ที่จะทำให้การเคลื่อนไหวที่สำคัญนี้เกิดขึ้น พวกเราที่ Gucci มองว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สมบูรณ์แบบสำหรับนวัตกรรมและการแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต ฉันเชื่อว่าแนวทางการเป็นกลางทางคาร์บอนของเรา ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานเป็นการบุกเบิกเพื่อลดผลกระทบเชิงบวกที่รวดเร็วและเป็นรูปธรรมสำหรับโลกและสภาพภูมิอากาศของเรา เรากำลังนิยาม 'ความเป็นกลางทางคาร์บอน' ผ่านกลยุทธ์เชิงตรรกะที่เน้นการหลีกเลี่ยง ลด ฟื้นฟู และชดเชยการปล่อยก๊าซ ผมหวังว่าซีอีโอท่านอื่นๆ จากทุกภาคส่วนจะมองเห็นและรู้สึกถึงแรงกระตุ้นนี้ การดำเนินการของภาคธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นในการมีส่วนร่วมอันมีนัยสำคัญต่อธรรมชาติและสังคมของเราในทศวรรษหน้า รวมถึงอนาคตของคนรุ่นต่อไปด้วย”

TAGS

RELATED STORIES

เปิดบ้าน House of Gucci หลังจริงที่นิวยอร์ก หรูหรา อู้ฟู่ ในแบบฉบับของ Gucci

เพ้นท์เฮ้าส์แห่งนี้ตั้งอยู่บนตึกโอลิมปิก ย่าน Fifth Avenue มหานครนิวยอร์ก

จากบ้านไม้หลังโบราณในเกียวโตสู่พื้นที่นิทรรศการ Gucci Bamboo House

มีเหตุให้ต้องเที่ยวทิพย์ ณ เกียวโต อีกแล้ว

หลากไอเดียรับลมทะเลแบบฉบับ GUCCI “Towards the Sun”

รวบมาให้แล้วครบทุกไอเท็มที่นี่

Let’s Be Friends! Gucci Thailand เปิดตัว LINE อย่างเป็นทางการแล้ว

แอดเพื่อรับข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของแบรนด์กัน

Gucci Beloved แคมเปญทอล์คโชว์กับเหล่าคนดังดีกรีฮอลลีวูดและกระเป๋าอันเป็นที่รัก

จะหยิบ 4 ใบคลาสสิคของแบรนด์มาเล่าเรื่องใหม่ทั้งทีก็ต้องเป็นรายการทอล์คโชว์ไปเลยถึงจะเหมาะสม

เติมอารมณ์สดชื่นให้วัน Work from home กับ 5 เทเบิลแวร์ลายพืชพรรณ

เราขอใช้รสนิยมของเราคัดมาให้เลยว่าสวย ประณีต ควรค่าแก่การสะสม

Lady Gaga สวมชุดแต่งงานสไตล์อิตาเลียนกับ Adam Driver สำหรับภาพยนตร์เรื่อง House of Gucci

และนี่คือภาพถ่ายซีนแต่งงานในภาพยนตร์ฝีมือ Ridley Scott

Gucci reminds us love still exists ที่นี่มีแต่รัก

Gucci reminds us love still exists ที่นี่มีแต่รัก

ไม่ว่าคุณจะ ‘รัก’ หรือ ‘เกลียดวันวาเลนไทน์’ ก็หนีไม่พ้น เพราะวันแห่งโลกสีชมพูนี้กลับมาหาเราอีกครั้งแล้วที่ 2021

Doraemon x Gucci Doraemon Ox รับเทศกาลตรุษจีน

Doraemon x Gucci คอลลาบอเรชั่นสุดน่ารักเอาใจสาวกเจ้าเหมียวสีฟ้า

เซอร์ไพรส์กับลุคใหม่ของโดเรมอนกับ Doraemon Ox รับเทศกาลตรุษจีน

เมื่อเหล่าดีไซเนอร์ของ Gucci สวมบทโมเดลในคอลเลกชั่น #GucciEpilogue บทปิดท้ายเทพนิยายไตรภาคของ Alessandro Michele

บทสรุปซึ่งพาไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยแฟชั่นไอเท็มสุดคูล

Gucci Gift Giving ส่งมอบความสุขรับปีใหม่ด้วยของขวัญสุดเก๋จากกุชชี่

บรรยากาศออฟฟิศยุค 90S ที่มาพร้อมความสนุกแบบสุดโต่ง

Editor’s Picks โค้งสุดท้ายสำหรับของขวัญ Beauty Lovers Gifts Ideas ให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

จากเซ็ตสุดคุ้มสำหรับคนบัดเจ็ทจำกัด ไปจนถึงชิ้นที่แสนจะคุ้มค่าในการจับจ่ายซื้อหาในช่วงเทศกาลนี้

Gucci นำเสนอคอลเลกชั่น Gucci Ouverture ผ่านมินิซีรี่ส์ 7 ตอนสำหรับ #GucciFest

Gucci นำเสนอคอลเลกชั่น Gucci Ouverture ผ่านมินิซีรี่ส์ 7 ตอนสำหรับ #GucciFest

พรีเซ็นเทชั่นรูปแบบใหม่ที่ไร้ซึ่งแฟชั่นโชว์

เตรียมพบกับ Harry Styles, Billie Eilish และคนดังอีกมากมายจะที่ปรากฎตัวใน GucciFest เดือนนี้ Gucci Alessandro Michele

เตรียมพบกับ Harry Styles, Billie Eilish และคนดังอีกมากมายจะที่ปรากฎตัวใน GucciFest เดือนนี้

พร้อมคอลเลกชั่นใหม่ของ Gucci ที่จะเผยโฉมในเทศกาลนี้

#BAZAARDarling บทสัมภาษณ์สุดพิเศษ MILLI แร็ปเปอร์สาวสุดปังแห่งปี

#BAZAARDarling บทสัมภาษณ์สุดพิเศษ MILLI แร็ปเปอร์สาวสุดปังแห่งปี

พักก่อน ไม่มีอยู่จริงสำหรับสาวน้อยสุดเผ็ดคนนี้

Gucci กลับมาทวงบัลลังก์แบรนด์ยอดนิยมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 โดย Lyst

Gucci กลับมาทวงบัลลังก์แบรนด์ยอดนิยมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2020 โดย Lyst

แม้จะเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุกแบรนด์ก็ยังแข่งขันกันอย่างดุเดือด

เมื่อ Gucci เข้าสู่ตลาดสินค้ามือสอง ถือเป็นก้าวที่น่าสนใจมากทีเดียว

กับการที่ Gucci ตัดสินใจเข้าร่วมกับ The RealReal แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ขายของไฮเอนด์มือสอง

จินตนาการความหอมที่ผลิบานในโลกแฟนตาซี จากคอลเลกชั่นน้ำหอม Gucci Bloom

ด้วยแรงบันดาลใจจากหมู่มวลดอกไม้สู่กลิ่นหอมหลากสไตล์ที่สะท้อนตัวตนของผู้หญิง

Gucci เผยบทสรุปของ #GucciEpilogue ก่อนที่จะก้าวสู่บทใหม่

Gucci เผยบทสรุปของ #GucciEpilogue ก่อนที่จะก้าวสู่บทใหม่

พรีเซนเทชั่นสุดล้ำที่เผยเบื้องหลังการจัดโชว์

Gucci จัดเต็ม! เผยคอลเลกชั่น Epilogue ผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งยาวต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง

เตรียมตัวรับชมความอลังการในรูปแบบใหม่ได้เลย

Milan Men’s Digital Fashion Week ประกาศตารางโชว์สำหรับฤดูกาล Spring/Summer 2021

Milan Men’s Digital Fashion Week ประกาศตารางโชว์สำหรับฤดูกาล Spring/Summer 2021

มีแบรนด์ดังมากมายที่ยังคงสู้ต่อไป

#BAZAARDarling บทสัมภาษณ์ของสาวน้อยมากความสามารถ แอลลี่-อชิรญา นิติพน

How to love Ally ศิลปินหน้าใหม่ที่ใครๆ ก็หลงรักเธอเข้าอย่างจัง

Gucci เผยรายชื่อนักเรียนทุนของโครงการ North America Changemakers Scholarship Program ประจำปี 2020

Gucci เผยรายชื่อนักเรียนทุนของโครงการ North America Changemakers Scholarship ประจำปี 2020

สนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้แฟชั่นอย่างมีคุณภาพ

ไอเท็มจาก Gucci คอลเลกชั่น Towards The Sun 2020 ที่ชาวบาซาร์ต้องมี!

ไอเท็มจาก Gucci คอลเลกชั่น Towards The Sun 2020 ที่ชาวบาซาร์ต้องมี!

สีน่ารักแบบนี้ สาวกแบรนด์จะอดใจไหวไหม?

Gucci CHIME FOR CHANGE และ The Kering Foundation เชิญชวนทุกคนร่วมแคมเปญ #STANDWITHWOMEN

Gucci CHIME FOR CHANGE และ The Kering Foundation เชิญชวนทุกคนร่วมแคมเปญ #STANDWITHWOMEN

ต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงต่อเพศหญิงในช่วงวิกฤต COVID-19

NO SPACE, JUST A PLACE GUCCI

บาซาร์ชวนแวะดูงานศิลปะเก๋ๆ ที่นิทรรศการ NO SPACE, JUST A PLACE โปรเจกต์ใหม่จาก GUCCI

ทุกชิ้นงานล้วนตื่นตาตื่นใจ เต็มไปด้วยที่มาเเห่งเเรงบันดาลใจ

Gucci Podcast

Gucci จะพาทุกคนปลดปล่อยจินตนาการในช่วง work from home ไปกับ Gucci Podcast

เพิ่มอาหารสมองในช่วงกักตัวอยู่บ้าน

Covid-19 ส่งผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลก

Covid-19 ส่งผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลก

ทุกแบรนด์ต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้

แฟชั่นโชว์ Gucci กับโชว์ Fall/Winter 2020 ที่เหนือความคาดหมาย

ดีไซเนอร์ผู้นี้มีเรื่องให้มาเซอร์ไพรส์ได้อยู่เสมอ

ชมโชว์ Gucci Fall/Winter 2020 ไลฟ์สดจากรันเวย์ Milan Fashion Week

ชมโชว์ Gucci Fall/Winter 2020 ไลฟ์สดจากรันเวย์ Milan Fashion Week

พ่อมดแห่งแฟชั่นจะสร้างสรรค์อะไรมาให้เราดูครั้งนี้

Gucci ประกาศจัดแฟชั่นโชว์ Cruise 2021 ครั้งแรกที่ซานฟรานซิสโก

Gucci ประกาศจัดแฟชั่นโชว์ Cruise 2021 ครั้งแรกที่ซานฟรานซิสโก

ภายใต้แนวคิดการปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ

gucci men in milan fashion week 2020

ไม่มีเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิง หรือผู้ชาย ในพจนานุกรมของ Gucci

อเลสซานโดร มิเคเล ชวนเราย้อนกลับไปวัยเด็กอีกครั้ง กับเสื้อผ้าที่บ่งชี้ความเป็นหญิงเป็นชาย แต่ทว่าถูกนำมาใช้ใหม่แบบไม่แบ่งเพศในโชว์ของ Gucci

ชมแฟชั่นโชว์Gucci ไลฟ์สดจาก Milan Fashion Week FW2020

ไอเท็มชิ้นเด็ดประจำซีซั่นนี้จะแปลกและเก๋ขนาดไหน รอชมกันได้เลย

น้ำหอม Gucci 6 กลิ่นหลากเสน่ห์ ไอเดียของขวัญสุดโรแมนติกสำหรับคนพิเศษ

น้ำหอม Gucci 6 กลิ่นหลากเสน่ห์ ไอเดียของขวัญสุดโรแมนติกสำหรับคนพิเศษ

มาครบทั้งน้ำหอมผู้หญิง น้ำหอมผู้ชาย และน้ำหอมยูนิเซ็กส์ที่ไม่จำกัดเพศ!

Gucci Mickey Mouse

Gucci ชวนมาฉลองตรุษจีนปีนี้ด้วยเซอร์ไพรส์จากคอลเลกชั่น Mickey Mouse

จากคาแรกเตอร์การ์ตูนตัวเอกของ Walt Disney สู่งานดีไซน์วินเทจแฟชั่นสุดเก๋

Gucci กุชชี่ รันเวย์ Spring/Summer 2020 Milan Fashion Week มิลาน แฟชั่น วีค เทรนด์ สไตล์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า

Gucci นำเสนอแฟชั่นที่จะสร้างตัวตนในฉบับใหม่กับคอลเลกชั่น Spring/Summer 2020

ลดทอนความวุ่นวายแล้วเปิดรับความเรียบง่าย

Gucci Spring 2020 live stream from MFW Milan Fashion Week

ชมแฟชั่นโชว์ Gucci ไลฟ์สดจาก Milan Fashion Week SS2020

รอชมไอเท็มเด็ดประจำซีซั่นนี้ได้เลย

อัพเดตโต๊ะเครื่องแป้งด้วยน้ำหอม 5 กลิ่นใหม่

ตั้งแต่กลิ่นยูนิเซ็กซ์คุกกรุ่นไปจนถึงกลิ่นหวานเซ็กซี่ สดใสซาบซ่า

กระเป๋า Dior รุ่น Saddle bag กระเป๋า Gucci รุ่น Marmont กระเป๋า Fendi รุ่น Baguette กุชชี่ ดิออร์ เฟนดิ แบรนด์เนม แฟชั่น

5 ไอเท็มแฟชั่นที่สามารถขายต่อได้ราคาสูง

เลือกลงทุนกับแอ็คเซสเซอรี่ที่คู่ควร

Gucci เป็นกระบอกเสียงให้กับสิทธิสตรีผ่านรันเวย์ Cruise 2020

ดีเทลแฝงไปด้วยสัญลักษณ์ความเฟมินิสต์

เตรียมชมโชว์ Gucci Cruise 2020 ไลฟ์สดส่งตรงจากกรุงโรม

ครั้งนี้ Alessandro Michele จะมาในคอนเซ็ปต์อะไรนะ

ทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Gucci คอลเลกชั่น Fall Winter 2019

เบื้องหลังแรงบันดาลใจนั่นลึกยิ่งกว่าที่คุณคิด

เล่นแร่แปรธาตุไปกับน้ำหอมคอลเลกชั่นไลน์หรูใหม่ล่าสุดจาก Gucci

กับแพ็กเกจจิ้งสไตล์วินเทจเลอค่าน่าจับจอง

สาวกห้ามพลาด ! พลาสติกโท้ตแบ็คใบล่าสุดจาก Gucci x COMME des GARÇONS

คอลเลกชั่นแสนพิเศษเพื่อต้อนรับเทศกาลต่างๆ ที่จะถึงนี้

หล่อละลาย! Harry Styles กับแคมเปญใหม่ล่าสุดของ Gucci

หล่อคนเดียวไม่พอยังขนเพื่อนสี่ขาสองขามาเพิ่มความน่ารักอีกด้วย

ชมทุกลุคจาก Gucci Resort 2019

ปิดท้ายมหกรรมโชว์คอลเลกชั่นครูซด้วยแบรนด์ในดวงใจหลายๆ คน

Alessandro Michele พ่อมดแห่งวงการแฟชั่นที่พลิกโฉมให้ Gucci กลับมาฮ็อตอีกครั้ง

ผลงานออกแบบสุดวิจิตรถ่ายทอดเรื่องราวในโลกแฟนตาซี

Gucci เผยโฉมคอลเลกชั่นของตกแต่งบ้านที่ Gucci Hub

เก้าอี้ตัวนั้นก็ดี แก้วใบนั้นก็โดน

รวมแคมเปญสุดเริ่ดจาก Spring-Summer 2018

แต่ละภาพสวยไม่แพ้กันเลยทีเดียว

MOST VIEWED

ชี้เป้าแบรนด์ลิปสติกและชื่อสีเป๊ะๆ ที่เหล่าเซเลบฯ ทาในงาน MET Gala 2021

ชอบสีไหนพุ่งตัวไปซื้อได้เลย

MAKEUP | 15 September 2021

MET Gala 2021 พรมแดงที่มีมากกว่าศิลปะ ที่เต็มไปด้วยสารพลังในการขับเคลื่อนสังคม

มาดูกันว่าธีม American Independence พวกเขาเหล่านี้ต้องการส่งสารอะไรสู่สังคม

STYLE FILE | 14 September 2021

MORE FROM

NEWS

ส่องความงามของ Goyard Special Edition ‘Jet-Black’

กว่าประเทศจะเปิดให้บินออกไปซื้อได้คงขายหมดเชลฟ์แล้วสินะ

NEWS | 16 October 2021

เติมความกรันจ์ปนน่ารักแบบน้องหมาน้องแมวด้วย VALENTINO GARAVANI ROCKSTUD PET

พร้อมกับการตกแต่งแบบ customization

NEWS | 15 October 2021

HUG ME PLS!!! ทำความรู้จัก Si Chan

ดีไซน์เนอร์ผู้ออกแบบ Hug Me Jacket ที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้

NEWS | 13 October 2021

THANK YOU FOR
YOUR SUBSCRIPTION!